Integrants

Direcció:
JESÚS Otero

Acordions primers:
IRINA Vilasís, CANDY Eleta, BEGOÑA Rojo, JOAN Vila, BRUNO Alonso

Acordions segons:
CRISTINA de las Heras, EMMA Megido, ROSA CARME Martínez, MELBA de Ponga, ELISABETH Mateo, Mª DEL MAR Val

Acordions tercers:
EVA Rubio, MARTA Tallón, CONSOL Grau, LAURA Rigol, ROSA Piqué

Acordions quarts:
ROSA Mª Villarrubia, HUGO Alonso, SALVADOR Barluenga, CONCHA García, MERCÈ Berdié

Acordions electrònics:
Mª JESÚS Sánchez, SILVIA Ríos

Acordió baix:
SUSANA Tapia

Teclat:
ROSER Fructuoso

Percussió:
RICARD Vives, LAURA Crespo, Mª DEL MAR Val